Zdobądź dofinansowanie na swój własny biznes!

wtorek, 24-01-2017, 10:00
Zdobądź dofinansowanie na swój własny biznes!

Masz pomysł na własny Biznes? Jesteś osobą niepracującą? Ruszają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!


AKTUALIZACJA 24.01

UWAGA!

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” do 27 stycznia 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z § 7 Regulaminu rekrutacji projektu.

Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.


Jeżeli jesteś osobą powyżej 30 roku życia, pozostającą bez pracy, mieszkańcem powiatu wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego i należysz do co najmniej jednej z grup – czyli jesteś:

 • osobą w wieku 50 lat i więcej,
 • kobietą,
 • osobą z niepełnosprawnościami,
 • osobą długotrwale bezrobotną,
 • osobą o niskich kwalifikacjach,

weź udział w projekcie realizowanym przez Powiat Wejherowski.

Oferta projektu :

 • dotacja inwestycyjna w kwocie 19 350 zł
 • finansowe wsparcie pomostowe 1 850 zł (przez 6 miesięcy)
 • szkolenia
 • doradztwo w zakresie tworzenia biznes planu
 • pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

Wszystkie informacje na stronie: http://www.powiat.wejherowo.pl w zakładce: PROJEKT „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” – Ruszają dotacje!

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w godz. 8.30 – 14.30 w  Punktach Rekrutacji:

 • dla powiatu wejherowskiego – Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie, ul. Hallera 1, adres e-mail: barbara@cechwejherowo.pl, tel: 58 672-25-11 lub 698 687 860;
 • dla powiatu kartuskiego – Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach ul. Mściwoja II nr 28 a, adres e-mail: rekrutacja-pasja@wp.pl , tel: 791 431 655;
 • dla powiatu puckiego – Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5, adres e-mail: wiz@starostwo.puck.pl, tel.: 58 673 41 94.

Osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu są wykluczone z udziału w projekcie.

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest w partnerstwie przez: Powiat Wejherowski, Powiat Pucki, Powiat Kartuski, Spółdzielnię Socjalną „Pasja”, Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców.

[galeria]

Skarbë Kaszëb Kaszuby od kuchni Klëka Gazétny przezérk Gôdómë pò kaszëbskù Na gòscënie Na kaszëbską nótã Kaszyby dotąd nieznane Tu je nasza zemia Gôdczi ò wierze Kaszëbskô Ewanielëjô